Tag Archives: bệnh lý tim mạch

Pfizer Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ dự án “Sức khỏe Tim mạch cộng đồng” với Hội Tim Mạch Học Việt Nam nhằm nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch

1 16825797981911617327449 22 0 916 1431 crop 16825798690581506349934

HÀ NỘI, ngày 26 tháng 04 năm 2023, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và Hội Tim Mạch học Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án “Sức khỏe Tim mạch cộng đồng” trong giai đoạn 2023 – 2025. Pfizer và Hội Tim Mạch học Việt Nam ký kết […]