Author Archives: blogtonghop24h.edu.vn

Sau 30 tuổi, lông mày mọc dài ra là dấu hiệu của sự trường thọ: Ghi nhớ “4 thêm 2 bớt” để khỏe mạnh, sống lâu hơn

avatar1682350144863 16823501450561275722040

Sau 30 tuổi, lông mày tự nhiên mọc dài (trên 3cm) thì đó là lông mày thọ tướng. Nếu bạn có đặc điểm này thì xin chúc mừng. Lông mày dài và rậm từ xa xưa đã là biểu tượng của sự trường thọ, thậm chí trong các bức chân dung thời xưa, lông mày […]