Tag Archives: Quỹ thiện tâm bệnh viện đức phúc

Khép lại chuỗi tư vấn trực tuyến ‘Tưng bừng xuân sang, đón bé rồng vàng’: Bệnh viện Đức Phúc giải ngân gần 4 tỷ đồng

Khép lại chuỗi tư vấn trực tuyến ‘Tưng bừng xuân sang, đón bé rồng vàng’: Bệnh viện Đức Phúc giải ngân gần 4 tỷ đồng Sau 4 số tư vấn trực tuyến, bệnh viện Đức Phúc đã thực hiện giải ngân gần 4 tỷ đồng từ quỹ Thiện Tâm “Chắp Cánh Ước Mơ Đón Con […]