Author Archives: gockienthuc.edu.vn

19 tuổi nhưng đã suy thận giai đoạn cuối 10 năm: Chỉ ‘quên’ 1 điều mà khiến thận xuống cấp nhanh chóng

avatar1701165382564 1701165382793538553450

Do không có sự kiêng khem theo chỉ định của bác sĩ, Giáp (hiện 19 tuổi) đã bị suy thận mạn giai đoạn cuối từ khi 9 tuổi. Mới chỉ có 19 tuổi, Lại Văn Giáp (quê tại Ninh Bình) đã phải gắn cuộc sống của mình với chiếc máy lọc máu những 10 năm. […]